Heartz ชะลอแผน ซื้อ รถยนต์ไฟฟ้า Polestar

และระยะฐานล้อ 2,999 มม. Toyota Revo ราคาเริ่มต้น 544,000.Toyota Yaris ATIV 4 ประตู ราคาเริ่มต้น 529,000.Toyota Yaris 5 ประตู ราคาเริ่มต้น 539,000.Toyota Corolla Cross ราคาเริ่มต้น 989,000.Toyota Fortuner ราคาเริ่มต้น 1,319,000. รถยอดนิยม Mazda 2 ราคาเริ่มต้น 546,000.Mazda…

Continue ReadingHeartz ชะลอแผน ซื้อ รถยนต์ไฟฟ้า Polestar