นามนับได้ Vs นามนับไม่ได้

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์โครงอ่างล้างมือเดี่ยว1349. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่อุปกรณ์สำหรับถ่ายภาพยนต์เครื่องกระจายสัญญาณหูฟัง1334. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์เครื่องวัดการเปลี่ยนและขยายสัญญาณไฟฟ้า1135. ครุภัณฑ์กีฬาอุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพนาฬิกาวัดอัตราการเต้นหัวใจ982. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เครื่องมือ(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)ชุดตรวจสอบคุณภาพน้ำ932. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์เครื่องตรวจวัดสมรรถภาพการได้ยิน926.

ครุภัณฑ์การศึกษาชุดจำลอง(ครุภัณฑ์การศึกษา)ชุดจำลองฝึกตรวจร่างกาย1288. ครุภัณฑ์สำนักงานครุภัณฑ์สำนักงาน(ใช้ในปี 40-51)ครุภัณฑ์สำนักงาน(ใช้ในปี 40-51) 1279. ครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องหนีบหนังสือสำหรับเจาะรูเครื่องหนีบหนังสือสำหรับเจาะรู1272. สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานระบบประปา1263. อาคารเพื่อประโยชน์อื่นอาคารเพื่อประโยชน์อื่นอาคารสโมสรนิสิตคณะเทคโนโลยีการเกษตร1259. อาคารเพื่อประโยชน์อื่นอาคารเพื่อประโยชน์อื่นอาคารหอพักนิสิต 4 ชั้น วิทยาเขตจันทบุรี1257.

ลักษณะนามนาฬิกา

ลักษณะนามนาฬิกา

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า1112. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุอุปกรณ์วัด(ครุภัณฑ์ไฟฟ้า)เครื่องวัดความสว่าง1110. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุระบบภาพและเสียงห้องเรียนระบบภาพและเสียงห้องเรียน1104. อาคารสำนักงานอาคารสำนักงานอาคารสนับสนุนการจัดการศึกษา (วิทยาเขตสระแก้ว)1050. อาคารสำนักงานอาคารสำนักงานอาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา1043.

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เครื่องมือ(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)เครื่องอุ่นสไลด์721. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เครื่องมือ(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)เครื่องบดเนื้อเยื่อ720. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์เครื่องตัดสับเนื้อ717.

อาคารเพื่อประโยชน์อื่นอาคารเพื่อประโยชน์อื่นอาคารหอพักนิสิตแพทย์832. อาคารเพื่อประโยชน์อื่นอาคารเพื่อประโยชน์อื่นอาคารหอพัก 50 ปีเทา ทอง829. อาคารสำนักงานอาคารสำนักงานอาคารปฏิบัติการวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว826. อาคารสำนักงานอาคารสำนักงานอาคารวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา824. อาคารสำนักงานอาคารสำนักงานอาคารปฏิบัติงานทางศิลปกรรม 2 หลัง823. อาคารสำนักงานอาคารสำนักงานอาคารสำนักงานอธิการบดี(ภปร.)821.

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เครื่องปั่น/ผสมเครื่องปั่นแยกตะกอน1351. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์กังหันผลิตไฟฟ้ากังหันผลิตไฟฟ้า1346. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์กล้องดูดาวยกเลิกกล้องดูดาว1345. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เครื่องบด(วิทยาศาสตร์การแพทย์)เครื่องบด(วิทยาศาสตร์การแพทย์)1344.

ครุภัณฑ์สำนักงานระบบห้องสมุดอัจฉริยะระบบห้องสมุดอัจฉริยะ837. อาคารสำนักงานอาคารสำนักงานอาคารวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ825. อาคารสำนักงานอาคารสำนักงานอาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต วิทยาเขตจันทบุรี819. สิ่งปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างลานรมย์มณี โรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ798. ครุภัณฑ์สนามเครื่องเล่นสนามเครื่องเล่นสนามประเภทม้าโยก796.

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เครื่องปั๊มวิทยาศาสตร์การแพทย์ปั๊มสุญญากาศชนิดใช้หลักการสูบน้ำหมุนวน69. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เครื่องมือศัยกรรมเครื่องมือศัยกรรม56. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่อุปกรณ์สำหรับถ่ายภาพยนต์ชุดไฟแฟลช40. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่อุปกรณ์สำหรับถ่ายภาพยนต์ชุดควบคุมเลนส์39.

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เครื่องวัดวิทยาศาสตร์เครื่องวัดค่าความต้านทานกระแสไฟฟ้า1147. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์เครื่องประมวลผลสัญญาณไฟฟ้าทางสมอง1134. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ตัวแปลงสัญญาณไฟฟ้าของกล้ามเนื้อ1130. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุอุปกรณ์วัด(ครุภัณฑ์ไฟฟ้า)เครื่องวัดและบันทึกข้อมูลระบบไฟฟ้าแบบ 3 เฟส1111. ครุภัณฑ์การศึกษาชุดจำลอง(ครุภัณฑ์การศึกษา)ชุดจำลองการทำงานของระบบโรงงานอัตโนมัติ1087.

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เครื่องสกัด(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)เครื่องสกัดตัวอย่าง1576. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เครื่องวัดวิทยาศาสตร์เครื่องวัดค่าสะท้อนแสงของวัตถุ1575. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ชุดทดสอบสมดุลแรงอัดชุดทดสอบสมดุลแรงอัดมาร์แชล1572. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เครื่องวัดวิทยาศาสตร์เครื่องวัดความชื้นเมล็ด1565. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เครื่องแยกโปรตีนเครื่องแยกโปรตีนตามขนาดแนวตั้ง1560. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เครื่องฆ่าเชื้อเครื่องล้างและฆ่าเชื้อโรคอัตโนมัติ1551.

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุเครื่องปรับแต่งภาพ/เสียงเครื่องปรับแต่งภาพ/เสียง252. ครุภัณฑ์การศึกษาชุดทดลอง(ครุภัณฑ์การศึกษา)ชุดทดลองการเคลื่อนที่ของไจโรสโคป229. ครุภัณฑ์การศึกษาเครื่องถ่ายบล็อกดูดลมอัตโนมัติเครื่องถ่ายบล็อกดูดลมอัตโนมัติ216.

ครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องอ่านบาร์โค๊ตเครื่องอ่านบาร์โค๊ต(ครุภัณฑ์สำนักงาน)198. อาคารเพื่อประโยชน์อื่นอาคารเพื่อประโยชน์อื่นอาคารปฏิบัติการทางการเกษตร182. สิ่งปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้าง(ป้าย)ป้ายชื่อคณะวิทยาศาสตร์167. สิ่งปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างโรงเก็บขยะ (โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา)149. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ซอฟต์แวร์(ยกเลิกห้ามใช้ตั้งแต่ปี fifty three เป็นต้นไป)145. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชุดอุปกรณ์(ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)ปากกาดิจิตอล136.

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เครื่องต้นกำเนิดแรงเครื่องต้นกำเนิดแรง 2 ทิศทาง912. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่กล้องวงจรปิดระบบซ้อนตัวอักษรกราฟฟิค899. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุระบบภาพและเสียงห้องประชุมระบบภาพและเสียงห้องประชุม885.

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวหม้อหุงข้าวหม้อหุงข้าวแบบใช้แก๊ส325. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่เครื่องแปลงสัญญาณ(ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่)เครื่องแปลงสัญญาณวีดีโอเป็นคอมพิวเตอร์262. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่เครื่องฉายเครื่องฉายภาพข้ามศรีษะ256. ครุภัณฑ์การศึกษารถเข็น(ครุภัณฑ์การศึกษา)รถเข็น(ครุภัณฑ์การศึกษา)218. ครุภัณฑ์การศึกษาชุดปั๊มทดสอบ(ครุภัณฑ์การศึกษา)ชุดปั๊มไฮดรอลิค217. ครุภัณฑ์การศึกษาเครื่องตัด(ครุภัณฑ์การศึกษา)เครื่องตัด(ครุภัณฑ์การศึกษา)213.

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เครื่องล้างฟิล์มเอกซเรย์เครื่องล้างฟิล์มเอกซเรย์909. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เครื่องระเหยของเหลวเครื่องระเหยของเหลว908. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เครื่องวัดวิทยาศาสตร์เครื่องวัด(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์)905.

ครุภัณฑ์การเกษตรอุปกรณ์ต่อพ่วงรถแทรกเตอร์ชุดอุปกรณ์ต่อพ่วงรถแทรกเตอร์240. อาคารเพื่อประโยชน์อื่นอาคารเพื่อประโยชน์อื่นอาคารปฏิบัติงาน งานสวนและสิ่งแวดล้อม188. อาคารเพื่อประโยชน์อื่นอาคารเพื่อประโยชน์อื่นอาคารเก็บของ(โรงเรียนสาธิต)187. อาคารสำนักงานอาคารสำนักงานอาคารห้องสมุดโรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ179.

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวเครื่องดูดตะกอนสระว่ายน้ำรถโมบายชุดกรองสระว่ายน้ำ101. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เครื่องแยกสารเครื่องกดนับแยกชนิดเม็ดเลือดขาว94. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เครื่องฝึกเครื่องฝึกสมรรถภาพกล้ามเนื้อ93. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เครื่องฝึกชุดเครื่องฝึกความแข็งแรงของกล้าม91. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์อุปกรณ์ทางการแพทย์แว่นตาเลเซอร์90.

ครุภัณฑ์โรงงานเครื่องผลิตเกลือสระว่ายน้ำเครื่องผลิตเกลือสระว่ายน้ำ1399. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เครื่องวัดวิทยาศาสตร์เครื่องวัดค่าหน่วยการยืดของเหล็ก1379. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เครื่องผลิตน้ำที่ปราศจากเครื่องผลิตน้ำ1375. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เครื่องวัดวิทยาศาสตร์เครื่องวัดการกร่อนของเม็ดยา1368. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เครื่องวัดวิทยาศาสตร์เครื่องวัดการแตกตัวของเม็ดยา1365.

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์อุปกรณ์ทางการแพทย์เครื่องฝึกฝน541. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เครื่องมือผ่าตัดชุดกล้องผ่าตัด539. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์อุปกรณ์ดำน้ำชุดอุปกรณ์ดำน้ำ527. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุดรีดน้ำเชื้อโค517.

ลักษณะนามนาฬิกา

ครุภัณฑ์ก่อสร้างครุภัณฑ์ก่อสร้าง(ใช้ในปี 40-51)ครุภัณฑ์ก่อสร้าง(ใช้ในปี 40-51)1098. ครุภัณฑ์การศึกษากล้อง(ครุภัณฑ์การศึกษา)กล้องถ่ายภาพความร้อน1082. อาคารเพื่อการพักอาศัยอาคารเพื่อการพักอาศัยอาคารที่พักบุคลากรทางการแพทย์ อาคาร B1040. อาคารเพื่อการพักอาศัยอาคารเพื่อการพักอาศัยอาคารที่พักบุคลากร (ชุดที่ 4 จำนวน forty ห้อง)1039.

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบจำลอง(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)ชุดแบบจำลองปิรามิดอาหาร729. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เครื่องลดความดันพร้อมชุดควบคุมเครื่องลดความดันพร้อมชุดควบคุม723. ครุภัณฑ์การศึกษาชุดหล่อชุดหล่อกำมะถัน หัวลูกปูนทดสอบกำลังอัด653. ครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องอ่านบาร์โค๊ตเครื่องอ่านและเขียนบัตร/ใช้อ่านบัตรนักเรียน เป็นไมโครชิพ638. ครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม636.

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์เครื่องผสมยางและพลาสติก943. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ 941. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์วงล้อบริหารข้อ-ไหล่929. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์เครื่องดึงคอ-ดึงหลัง927.

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่เครื่องล้างฟิล์มเครื่องล้างฟิล์ม41. ครุภัณฑ์การศึกษาโต๊ะ(ครุภัณฑ์การศึกษา)โต๊ะ(ครุภัณฑ์การศึกษา)22. CT-30 Cannon digital 10 key timer นาฬิกาจับเวลา เดินหน้า และ… นาฬิกาแขวน พลาสติก และ เหล็ก หลากหลายแบบ สำหรับ รับสั่งผลิต… This entry was posted in ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ and tagged ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ขาตั้ง(ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่)ขาแขวน(ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่)1328.

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุเครื่องอัดสำเนาเทปเครื่องอัดสำเนาเทป886. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเครื่องนำทางบนถนนเครื่องติดตามรถยนต์ 872. ครุภัณฑ์การศึกษาชุดวิเคราะห์(ครุภัณฑ์การศึกษา)เครื่องวิเคราะห์ค่าความร้อนจำเพาะ868. ครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศชุดระบายความร้อนเครื่องปรับอากาศ840. ครุภัณฑ์สำนักงานระบบ(สำนักงาน)ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้839.

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุปกรณ์ล้างไปเปต1364. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เครื่องให้ความร้อนก้นกลมเครื่องให้ความร้อนก้นกลม1360. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์โต๊ะ(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์)1355. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เครื่องโต้ตอบสื่อสารกับผู้ป่วยเครื่องโต้ตอบสื่อสารกับผู้ป่วย1348.

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถไฟฟ้ารถขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า660. สิ่งปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างโรงจอดรถยนต์ คณะพยาบาลศาสตร์612. สิ่งปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างหลังคาคลุมทางเดินระหว่างศูนย์กิจกรรม606.

ครุภัณฑ์การเกษตรเครื่องบดย่อยกิ่งไม้เครื่องบดย่อยกิ่งไม้668. ครุภัณฑ์การศึกษาชุดทดลอง(ครุภัณฑ์การศึกษา)ชุดฝึกทดลองวิศวกรรมการบำรุงรักษา657. ครุภัณฑ์การศึกษาเครื่องเขียนตัวอักษรเครื่องเขียนตัวอักษร650.

อาคารสำนักงานอาคารสำนักงานอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี1460. สิ่งปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่สถานีวิจัยย่อย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี1456. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องแปลงสัญญาณเครื่องอแดปเตอร์(สำหรับต่อเครื่องพิมพ์)1442. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ระบบ(ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์1438. ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์เครื่องแต่งกายชุดแสดงโขน-ละครรัดเกล้าเปลว1427.

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เครื่องตรวจชุดเครื่องมือตรวจทางทวาร495. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่กล้องวงจรปิดกล้องสำหรับจับภาพกระดาน471. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุจานรับสัญญาณดาวเทียมชุดกระจายสัญญาณโทรทัศน์457.

ครุภัณฑ์การศึกษากล้อง(ครุภัณฑ์การศึกษา)กล้องตรวจสอบภายใน432. ครุภัณฑ์สำนักงานที่แขวน(ครุภัณฑ์สำนักงาน)ที่แขวนเสื้อ419. ครุภัณฑ์สำรวจอากาศยานไร้คนขับอากาศยานไร้คนขับแบบ Multi Rotor348.

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เครื่องดักจับแมลงเครื่องดักจับแมลง1567. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เครื่องชั่ง(วิทยาศาสตร์การแพทย์)ตาชั่ง1566. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ชุดเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อชุดเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ1557. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ชุดทดลอง(วิทยาศาสตร์การแพทย์)ชุดทดลอง(วิทยาศาสตร์การแพทย์)1548. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ชุดสไลด์ชุดสไลด์(วิทยาศาสตร์การแพทย์)1547.

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ระบบวิดีโอสำหรับห้องประชุมเครื่องขยายสัญญาณเสียง1534. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่อุปกรณ์สำหรับถ่ายภาพยนต์ชุดยึดไมโครโฟนสตูดิโอ1529. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุระบบสัญญาณเสียงและสื่อสารไร้สายใต้น้ำระบบสัญญาณเสียงและสื่อสารไร้สายใต้น้ำ1526.

ครุภัณฑ์การศึกษาชุดวิเคราะห์(ครุภัณฑ์การศึกษา)ชุดวิเคราะห์คุณภาพไข่1287. ครุภัณฑ์การศึกษาขาตั้งไม้สำหรับวาดภาพขาตั้งไม้สำหรับวาดภาพ/วาดรูป1286. ครุภัณฑ์สำนักงานผลงานประติมากรรมหินแกรนิตสิงโตหินแกรนิต1283. อาคารเพื่อประโยชน์อื่นอาคารเพื่อประโยชน์อื่นอาคารที่พักพนักงานขับรถสวัสดิการ1261. อาคารเพื่อประโยชน์อื่นอาคารเพื่อประโยชน์อื่นอาคารสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ร้านยาสยามบูรพา1260. อาคารเพื่อประโยชน์อื่นอาคารเพื่อประโยชน์อื่นหอพักนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ1258.

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เครื่องวัดวิทยาศาสตร์เครื่องวัดค่า ORP1132. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เครื่องฟอกเครื่องฟอก(วิทยาศาสตร์การแพทย์)1126. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุมาตรสำหรับตรวจวงจรไฟฟ้ามาตรสำหรับตรวจวงจรไฟฟ้า1106. ครุภัณฑ์การศึกษาชุดอุปกรณ์เป่าแก้วชุดอุปกรณ์เป่าแก้ว1080. อาคารเพื่อประโยชน์อื่นอาคารเพื่อประโยชน์อื่นอาคารสโมสรนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ1060. อาคารเพื่อประโยชน์อื่นอาคารเพื่อประโยชน์อื่นอาคารวิจัยทางการแพทย์1057.

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เครื่องมือเติมน้ำยาเครื่องมือเติมน้ำยา268. ครุภัณฑ์การศึกษาเครื่องระบบเก็บตัวอย่างข้อมูลเครื่องระบบเก็บตัวอย่างข้อมูล231. ครุภัณฑ์สำนักงานที่นั่งประจำการสำหรับรักษาความปลอดภัยที่นั่งประจำการสำหรับรักษาความปลอดภัย195. ครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องเรียงหน้าเอกสารอัตโนมัติเครื่องเรียงหน้าเอกสารอัตโนมัติ192.