กล้องวงจรปิด Cctv คำศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับ กล้องวงจรปิด, สาระน่ารู้ Cctv

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายอุปกรณ์แปลงสัญญาณ (สำหรับเครื่องแม่ข่าย)1639. ครุภัณฑ์สำรวจอากาศยานไร้คนขับระบบทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับ1620. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เครื่องฆ่าเชื้อระบบโอโซนสำหรับฆ่าเชื้อ1584. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุดควบคุมอุณหภูมิความชื้น1581. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์อุปกรณ์ทางการแพทย์ราว(ครุภัณฑ์ทางการแพทย์)1580. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เครื่องมือ(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)เครื่องตอกยาชนิดหมุนสากเดียว1577.

สิ่งปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างห้องสำหรับกรรมการสนามฟุตซอล803. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เครื่องทดสอบชุดทดสอบสมรรถภาพของหัวใจและปอด753. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เครื่องมือ(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)เครื่องผลิตออกซิเจน750. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เครื่องกระเทาะ(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์)เครื่องกระเทาะเมล็ดพืช744.

ลักษณะนามนาฬิกา

อาคารสำนักงานอาคารสำนักงานอาคาร ผศ.นพรัตน์ ผลาพิบูลย์ คณะพยาบาลศาสตร์624. อาคารสำนักงานอาคารสำนักงานอาคารสุขศึกษาและพลศึกษา(ร.ร.สาธิตฯ)617. สิ่งปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างห้องน้ำชั่วคราว(ร.ร.สาธิตฯ)611. สิ่งปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างรั้วโรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ598. สิ่งปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างรั้วรอบอาคารการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน597.

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เครื่องปั๊มวิทยาศาสตร์การแพทย์ปั๊มสุญญากาศชนิดใช้หลักการสูบน้ำหมุนวน69. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เครื่องมือศัยกรรมเครื่องมือศัยกรรม56. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่อุปกรณ์สำหรับถ่ายภาพยนต์ชุดไฟแฟลช40. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่อุปกรณ์สำหรับถ่ายภาพยนต์ชุดควบคุมเลนส์39.

ครุภัณฑ์การศึกษาชุดทดลองการควบคุมหุ่นยนต์ชุดทดลองการควบคุมหุ่นยนต์เคลื่อนที่ขนาดเล็ก654. ครุภัณฑ์การศึกษาชุดทดสอบ(ครุภัณฑ์การศึกษา)ชุดฝึกนิวเมติกส์ไฟฟ้า646. อาคารเพื่อประโยชน์อื่นอาคารเพื่อประโยชน์อื่นอาคารหอพักนิสิต 4 ชั้น (วิทยาเขตจันทบุรี)634. อาคารสำนักงานอาคารสำนักงานโรงปฏิบัติการสูญญากาศและฟิล์มบาง627.

ครุภัณฑ์โรงงานเลนส์วัดความขนานเลนส์วัดความขนานของปากวัดไมโครมิเตอร์1191. ครุภัณฑ์โรงงานเครื่องปรับความถี่และกำลังดันเครื่องปรับความถี่และกำลังดัน1189. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ถัง(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์)ถัง(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์)1139. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่กล้องวงจรปิดเครื่องควบคุม (ครุภัณฑ์โฆษณา)1116. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุเครื่องรับโทรทัศน์เครื่องรับโทรทัศน์1105.

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ระบบ(ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)ระบบ(ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)1012. ครุภัณฑ์โรงงานสว่าน(ครุภัณฑ์โรงงาน)สว่าน(ครุภัณฑ์โรงงาน)979. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวรถเข็น(ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว)รถเข็น(ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว)963.

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ระบบวิดีโอสำหรับห้องประชุมเครื่องขยายสัญญาณเสียง1534. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่อุปกรณ์สำหรับถ่ายภาพยนต์ชุดยึดไมโครโฟนสตูดิโอ1529. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุระบบสัญญาณเสียงและสื่อสารไร้สายใต้น้ำระบบสัญญาณเสียงและสื่อสารไร้สายใต้น้ำ1526.

ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์เครื่องแต่งกายชุดแสดงโขน-ละครมงกุฎยอดซัดชาตรีนาง131. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ถังเก็บเชื้อเพลิงถังเก็บเชื้อเพลิง52. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุเครื่องขยายสัญญาณทีวีเครื่องขยายสัญญาณทีวีรวมย่าน36. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุเครื่องเล่นแผ่นเสียงเครื่องเล่นแผ่นเสียง33. ครุภัณฑ์การศึกษาครุภัณฑ์การศึกษาครุภัณฑ์การศึกษา(ใช้ในปี 40-51)21.

ครุภัณฑ์การศึกษาชุดปฏิบัติการทางภาษาระบบจัดการบริหารข้อสอบ1079. ครุภัณฑ์สำนักงานชุดควบคุมกลางเรียกพยาบาลชุดควบคุมกลางเรียกพยาบาลแบบโต้ตอบ1066. ครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องเย็บเอกสารอัตโนมัติเครื่องเย็บเอกสารอัตโนมัติ1064.

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เครื่องแกะสลักชิ้นงานเครื่องแกะสลักชิ้นงาน1590. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เครื่องอบ(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)เครื่องอบความร้อน1582. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื่นเครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น1579. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์กล่องสังเกตการเรืองแสงเหนือม่วงกล่องสังเกตการเรืองแสงเหนือม่วง1578.

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์แบบจำลอง(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)โมเดลอาหาร957. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เครื่องเคลือบฟิล์มเม็ดยาเครื่องเคลือบฟิล์มเม็ดยา948. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เครื่องดึง(วิทยาศาสตร์การแพทย์)เครื่องดึง(วิทยาศาสตร์การแพทย์)911.

อาคารสำนักงานอาคารสำนักงานอาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษาคณะพยาบาลศาสตร์1248. อาคารสำนักงานอาคารสำนักงานอาคารศูนย์บริการทางแพทย์ตึกท่านผู้หญิง1242. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เชื่อมต่อ(ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)อุปกรณ์แสดงภาพผ่านระบบเครือข่าย1224. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายอุปกรณ์กระจายภาระงานของเครื่องแม่ข่าย 1216. ครุภัณฑ์กีฬาอุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพเครื่องวัดกำลังหลังและขา1206.

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่เครื่องขยายสัญญาณภาพเครื่องขยายสัญญาณภาพ ต่อจาก คอมพิวเตอร์ ไปยัง โทรทัศน์1327. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(ใช้ในปี 40-51)ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(ใช้ในปี 40-51)1326. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุหูฟังหูฟัง(ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ)1321. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุขายึด(ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ)ขายึด(ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ)1309.

ครุภัณฑ์สำนักงานที่แขวน(ครุภัณฑ์สำนักงาน)ที่แขวนหนังสือพิมพ์209. สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน(ใช้ปี40-51)189. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่เครื่องรวมสัญญาณภาพเครื่องรวมสัญญาณภาพ45. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่โปรเจคเตอร์ปากกา wireless สำหรับโปรเจคเตอร์44.

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เครื่องเขย่าเครื่องเขย่า(วิทยาศาสตร์และการแพทย์)698. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เครื่องล้างเข็มฉีดยาเครื่องล้างเข็มฉีดยา694. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่อุปกรณ์แปลงความละเอียดสัญญาณภาพอุปกรณ์แปลงความละเอียดสัญญาณภาพ689.

อาคารสำนักงานอาคารสำนักงานอาคารพิบูลสุข (ฝ่ายปฐมวัย)1670. อาคารเพื่อการพักอาศัยอาคารเพื่อการพักอาศัยอาคารที่พักบุคลากร (ชุดที่ 3 จำนวน forty ห้อง)1658. สิ่งปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างสนามเทนนิสแบบมาตรฐาน 1 สนาม1650. สิ่งปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างโรงเรือนผลิตพ่อแม่พันธุ์กุ้งสมบูรณ์เพศ1647. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องมือผลิตสื่อเครื่องมือผลิตสื่อ1634.

ลักษณะนามนาฬิกา

อาคารเพื่อประโยชน์อื่นอาคารเพื่อประโยชน์อื่นอาคารหอพัก 21480. อาคารเพื่อประโยชน์อื่นอาคารเพื่อประโยชน์อื่นอาคารหอพัก 11479. อาคารสำนักงานอาคารสำนักงานอาคารปฏิบัติการคณะดนตรีและการแสดง1465.

ครุภัณฑ์การศึกษากล้อง(ครุภัณฑ์การศึกษา)กล้องตรวจสอบภายใน432. ครุภัณฑ์สำนักงานที่แขวน(ครุภัณฑ์สำนักงาน)ที่แขวนเสื้อ419. ครุภัณฑ์สำรวจอากาศยานไร้คนขับอากาศยานไร้คนขับแบบ Multi Rotor348.

ครุภัณฑ์การศึกษาระบบนวัตกรรมการศึกษาระบบนวัตกรรมการศึกษา434. ครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอลเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล425. อาคารเพื่อประโยชน์อื่นอาคารเพื่อประโยชน์อื่นอาคารอเนกประสงค์ (วิทยาเขตสระแก้ว)408. อาคารเพื่อประโยชน์อื่นอาคารเพื่อประโยชน์อื่นอาคารสโมสรนิสิต คณะพยาบาลศาสตร์407.

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่อุปกรณ์สำหรับถ่ายภาพยนต์ชุดรถรางถ่ายภาพ894. ครุภัณฑ์การศึกษาชุดปฏิบัติการทางภาษาโปรแกรมชุดปฏิบัติการสำหรับผู้เรียน852. ครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องนับคนเข้า-ออกเครื่องนับคนเข้า-ออก โดยใช้แสงอินฟราเรด836. ครุภัณฑ์กีฬาอุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพเครื่องวัดความอ่อนตัวด้านหน้า773. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เครื่องกลั่น(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)เครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุน725.

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ตัวบีบปิดขวดแบบมือจับ949. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เครื่องกรองเครื่องกรองทรายพร้อมมาตรวัดความดัน944. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เครื่องแยกสารเครื่องแยกทางไฟฟ้าด้วยเจล 939. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์เครื่องช่วยพยุง(วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์)924. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เครื่องมือ(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)เครื่องทำสูญญากาศด้วยน้ำ919.

ครุภัณฑ์สำนักงานระบบห้องสมุดอัจฉริยะระบบห้องสมุดอัจฉริยะ837. อาคารสำนักงานอาคารสำนักงานอาคารวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ825. อาคารสำนักงานอาคารสำนักงานอาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต วิทยาเขตจันทบุรี819. สิ่งปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างลานรมย์มณี โรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ798. ครุภัณฑ์สนามเครื่องเล่นสนามเครื่องเล่นสนามประเภทม้าโยก796.

ครุภัณฑ์สำนักงานแท่น(ครุภัณฑ์สำนักงาน)แท่นสำหรับวางเสาธง637. อาคารเพื่อประโยชน์อื่นอาคารเพื่อประโยชน์อื่นอาคารเก็บพัสดุ633. อาคารเพื่อประโยชน์อื่นอาคารเพื่อประโยชน์อื่นอาคารหอพัก 10632. อาคารเพื่อประโยชน์อื่นอาคารเพื่อประโยชน์อื่นอาคารหอพัก 9631. อาคารเพื่อประโยชน์อื่นอาคารเพื่อประโยชน์อื่นอาคารหอพัก 6630. อาคารเพื่อการพักอาศัยอาคารเพื่อการพักอาศัยอาคารที่พักบุคลากร (ชุดที่ 2 จำนวน 40 ห้อง)613.

ครุภัณฑ์การศึกษากล้อง(ครุภัณฑ์การศึกษา)กล้องตรวจจับการเคลื่อนไหว18. นาฬิกาฝังชิ้นงาน หัวข้อมือ 3R01 รุ่นหน้าปัดโรมัน พื้นขาว… เครื่องใช้เหล็ก design ทันสมัย สำหรับ สำนักงาน และ บ้าน สมัย… ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายจานบันทึกข้อมูล (แม่ข่าย)1637. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(ใช้ในปี 40-51)ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(ใช้ในปี 40-51)1635.

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ตู้(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)ตู้อบลมร้อน719. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่เครื่องบันทึกภาพเครื่องบันทึกภาพ688. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุเครื่องลดทอนสัญญาณแสงเครื่องลดทอนสัญญาณแสง681. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุชุดพัฒนา Wirelessชุดพัฒนา Wireless Sensor Network677. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุเครื่องถอดเทปเครื่องถอดรหัสเสียง670.

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งสัญญาณไฟฉุกเฉินสัญญาณไฟฉุกเฉิน1511. อาคารเพื่อการพักอาศัยอาคารเพื่อการพักอาศัยอาคารที่พักนิสิต อาจารย์ บุคลากร three หลัง1458. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดเวิร์คสเตชั่น1433. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่เครื่องเทปซิงโครไนต์เครื่องเทปซิงโครไนต์1324.

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ตู้แช่(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)ตู้แช่แข็งที่อุณหภูมิต่ำ 300. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่เครื่องควบคุมกล้องเครื่องควบคุมกล้อง263. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุเครื่องรับ/ส่งสัญญาณเครื่องรับ/ส่งสัญญาณ251. ครุภัณฑ์ก่อสร้างเครื่องปรับระนาบผิวเครื่องปรับระนาบผิว244. ครุภัณฑ์การศึกษาเครื่องวัด(ครุภัณฑ์การศึกษา)เวอเนียร์ คาลิปเปอร์225. ครุภัณฑ์การศึกษาเครื่องวัด(ครุภัณฑ์การศึกษา)เครื่องวัด(ครุภัณฑ์การศึกษา)221.

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ฉากกั้นแสงเอกซเรย์ฉากกั้นแสงเอกซเรย์1339. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เครื่องจับความเร็วเครื่องจับความเร็ว1337. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เครื่องจ่ายแก๊สคลอรีนเครื่องจ่ายแก๊สคลอรีน1336. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เครื่องชั่ง(วิทยาศาสตร์การแพทย์)เครื่องชั่ง(วิทยาศาสตร์การแพทย์)1335.

สิ่งปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างสนามแบดมินตัน ยูโด และเทควันโด1231. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องสำรองความจำเครื่องสำรองความจำ1220. ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์อุปกรณ์(ครุภัณฑ์ดนตรี)มัลติเอฟเฟกต์1214.

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ชุดทดลอง(วิทยาศาสตร์การแพทย์)ชุดทดสอบความซึมน้ำของดิน1172. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เครื่องทดสอบเครื่องทดสอบแรงดันไอน้ำ1171. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เครื่องสกัด(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)ชุดสกัด 1156. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เครื่องวัดวิทยาศาสตร์เครื่องวัดความหนืด1152. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เครื่องวัดวิทยาศาสตร์เครื่องวัดแรงตึงผิว1149. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เครื่องเตรียมน้ำบริสุทธิ์เครื่องเตรียมน้ำบริสุทธิ์1143.

อาคารเพื่อการพักอาศัยอาคารเพื่อการพักอาศัยอาคารที่พักบุคลากร (ชุดที่ 1 จำนวน forty ห้อง)170. อาคารเพื่อการพักอาศัยอาคารเพื่อการพักอาศัยบ้านพักคนงาน 2 ชั้น 20 ห้องนอน169. สิ่งปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างหลังคาคลุมทางเดิน(สำนักคอมพิวเตอร์ไป QS1)160. ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์เครื่องแต่งกายชุดแสดงโขน-ละครเกี้ยวยอด จอนหู132.

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุเครื่องวิเคราะห์โปรโตคอลเครื่องวิเคราะห์โปรโตคอล674. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุเครื่องควบคุม(ครุภัณฑ์ไฟฟ้า)เครื่องควบคุม(ครุภัณฑ์ไฟฟ้า)672. ครุภัณฑ์การศึกษาชุดทดลองการควบคุมหุ่นยนต์ชุดทดลองการควบคุมหุ่นยนต์655.

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เครื่องฉายแสงเครื่องฉายแสง1376. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เครื่องปั่น/ผสมหัวปั่นเหวี่ยง1356. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เครื่องปั่น/ผสมเครื่องปั่น/ผสม(วิทยาศาสตร์การแพทย์)1341.

“Atomic Pills” คาเฟ่สุดอร่อยแต่มาแบบแคลอรีต่ำ ทานได้แบบไม่ต้องกลัวอ้วน เพราะทุกจานถูกเลือกโดยคุณหมอ! โหมโรง ‘ป.ป.ช.-อดีตพ.ศาลอุทธรณ์’ สู้ชั้นศาลคดีเรียกสินบน 20 ล. อาคารเพื่อประโยชน์อื่นอาคารเพื่อประโยชน์อื่นบ้านพักผ่อนพนักงานขับรถยนต์1672. อาคารสำนักงานอาคารสำนักงานอาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต (สระแก้ว)1671. อาคารสำนักงานอาคารสำนักงานอาคารสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล1669. อาคารสำนักงานอาคารสำนักงานอาคารเรียน 60 พรรษา มหาราชินี QS11665.

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์เครื่องแยกชนิดของเม็ดเลือดด้วยไฟฟ้า494. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เครื่องกรองชุดล้างกลับเครื่องกรองตะกอนอัตโนมัติ492. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์อุปกรณ์ดำน้ำเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำ488. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์อุปกรณ์ดำน้ำเสื้อชูชีพสำหรับชุดดำน้ำลึก487. ครุภัณฑ์การศึกษาชุดทดลอง(ครุภัณฑ์การศึกษา)ชุดฝึกทดลองระบบควบคุมอัตโนมัติและสื่อสารในงานอุตสาหกรรม438.

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวเครื่องซักผ้าเครื่องหยอดเหรียญอัตโนมัติสำหรับเครื่องซักผ้า1394. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เครื่องวัดวิทยาศาสตร์เครื่องวัดความสูงคลื่น1382. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ระบบห้องCLEAN ROOMระบบห้องCLEAN ROOM1378. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เครื่องวิเคราะห์(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)เครื่องวิเคราะห์โครงข่าย1361. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เครื่องปั่น/ผสมเครื่องผสมสารละลาย1357. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เครื่องปั่น/ผสมเครื่องผสมสารเคมีในเส้นท่อ1352.